Lebih dari 70 persen wanita diam ketika mereka tersakiti, hanya untuk menjaga perasaan oranglain.