kangeeeeeeeeenn.... sliramu nyawang akuneng kene aku ngenteni awak mu nggegem tangan kulan ngucapake janji marang wali lan gusti_aLLiiihh....